I_Ty++

Lifestylový měsíčník pro IT odborníky

    

Redakční rada
Šéfredaktorka: Alena Čálková
Zástupce šéfredaktora: Marek Novotný
Redakce: Jan Martinek, Matěj Brabec, Radek Pavlovič, Karel Drda, Jan Koreš
Sazba a grafika: Michal Přibyl a Lenka Tomanová

Kontakty
Šéfredaktorka: alena@i-ty.cz
Redakce: redakce@i-ty.cz
Reklama: reklama@i-ty.cz
Distribuce: distribuce@i-ty.cz

Vydává
České nakladatelství s. r. o.
Mezivrší 1726/28, 147 00 Praha 4
IČO: 24156949
DIČ: CZ24156949

Časopis je zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 20686

© České nakladatelství s.r.o.

Veškerá autorská práva vykonává vydavatel.
Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.

Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Zasláním příspěvku uděluje autor souhlas s jeho zveřejněním a redakčními úpravami. Názor autora nemusí být totožný s názorem vydavatele tohoto časopisu.

Aktuální číslo 10-11/2013

Aktuální číslo 10-11/2013
Stáhnout v PDF (52 Mb)
Copyright ® 2012, České nakladatelství s.r.o. Všechna práva vyhrazena.